Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Leif Tore Sædberg
AV Leif Tore Sædberg
17.10.2016

Desse Språkløyper-pakkane kjem for ungdomsskulen

I løpet av skuleåret kjem ei rekkje nyttige verktøy på Språkløyper-nettsida. Og seinare kjem endå fleire godbitar.

Barnehage og barnetrinn var i byrjinga prioriterte grupper då produksjonen av kompetanseutviklings-pakkane i Språkløyper blei sett i gong. Årsaka var at etterspurnaden var størst derfrå, og at ungdomsskulen og vidaregåande nyleg har hatt fleire større prosjekt, som Ny Giv, FYR og Ungdomstrinn i utvikling.

Les òg: Slik brukar du Språkløyper

Den seinare tida har derimot Lesesenteret og Skrivesenteret sett inn store ressursar for å gi deg som er lærar for dei eldre elevane gode og forskingsbaserte, digitale verktøy. Her er pakkane som har kome i det siste og dei som etter planen skal koma den næraste tida:

 

 • Bruk av digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet – fire økter er publisert i haust, fleire er planlagt

 • God skriveopplæring – fire økter er publisert i haust, fleire kjem i løpet av 2016/2017.

 • God leseopplæring – kjem truleg i årsskiftet 2016/2017, med ca sju økter.

 • Å lese frå ulike kjelder – våren 2017

 • Nyankomne minoritetsspråklege elevar - kjem truleg i april 2017.

 

Les òg: Her får du svar på dei vanlegaste spørsmåla om Språkløyper

 

I tillegg kjem desse pakkane etter planen i løpet av perioden 2016-2019:

 

 • Å planlegge heilskapleg undervisning

 • Lesing i samfunnsfaga

 • Lesing og skriving i norsk (fleire pakkar)

 • Nynorsk som sidemål

 • Lesing og skriving i språkfaga

 • Elevar med store utfordringar

 • Lese- og skrivevanskar

I tillegg blir det økter om høgt presterande elevar og lesing og skriving

 

Les òg:

Slik blir det jobba med Språkløyper i ungdomsskulen

Slik blir det jobba med Språkløyper i vidaregåande

Språkløyper har ført til delingskultur

Av Leif Tore Sædberg, kommunikasjonsrådgjevar, Lesesenteret