Hopp til hovedinnhold
Banner med teksten AKTUELT
Språkløyper
AV Språkløyper
21.12.2016

Barneskule: Sjekk ut kva nye pakkar og økter som kjem

Mykje er på gang allereie på nyåret, og seinare kjem endå meir.

Mange lurer på når nye ressursar kjem i Språkløyper-prosjektet. Her får du oversikta over kva du har i vente allereie frå nyåret for barneskulen:

 

Begynnaropplæringa

Introduksjon til begynneropplæringa: Økt om kva som kjenneteiknar god begynnaropplæring kjem våren 2017

 

Lesing i begynneropplæringa: Økt om småbøker kjem i januar 2017.

 

Skriving i begynneropplæringen: Blir revidert våren 2017.

 

Lese- og skrivevansker – trinnovergripende: Fem økter er planlagt. To økter blir publisert i perioden januar – februar 2017.

 

Når det blir vanskelig med lesing og skriving på 1. – 2. trinn: Vil bestå av sju økter. Tre er publisert, dei øvrige øktene vil bli publisert i løpet av januar – april 2017.


Heile barnetrinnet, mest for 3. - 7. trinn

Å arbeide med språk: Økter som allereie ligg ute skal bli bearbeida, tre nye økter skal publiserast i løpet av februar 2017.

 

Lese- og skrivevansker – trinnovergripende: Fem økter er planlagt. To økter blir publisert i perioden januar – februar 2017.

 

Lese- og skrivevansker på 3. – 7. trinn: Blir publisert seint på hausten 2017.

 

Nyankomne minoritetspråklige elever: Kjem med fire økter i  april 2017.

 

Språkvansker: Kjem med seks-åtte økter i april 2017.

 

Elever med høyt potensiale: Kjem med ca fem økter seint på hausten 2017.

 

Lesing og skriving i engelsk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Lesing og skriving i musikk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Lesing og skriving i kunst og håndverk: Kjem med to økter hausten 2017.

 

Kompenserende lese- og skriveteknologi: Kjem sommaren 2017.

 

Å støtte elevenes skriving kommer: Kjem våren 2017.

 

Læringsfremmende vurdering av skriving: Kjem med to økter våren 2017.

 

Å kartlegge og observere elevenes lese- og skriveferdigheter: Kjem i 2017 eller 2018.

 

Vidare er følgjande pakkar eller økter planlagt i perioden 2017-2019:

Valg av læremidler i begynneropplæringen

Leseengasjement og førforståing

Koding og leseflyt

Leseforståing

Lesing og skriving i meiningsfulle samanhengar

Lesing og kjønn

Lesing og skriving i flere fag

Å lese og skrive på skjerm, muligheter og utfordringer

Prinsipper for god skriveopplæring

Lesing og skriving i norsk

 

Les òg: