Hopp til hovedinnhold

Språkvansker

Barn og unge kan ha svært ulike former for språkvansker, derfor er utfordringene de møter også ulike og mangfoldige. Flere vil kunne slite med den tekniske siden av lesing og skriving, ha vansker med leseforståelse og med å få med seg innhold i muntlig undervisning. Utfordringene med muntlig språk gjenspeiles ofte i tekstproduksjon.
 

Elever som har språkvansker har behov for at klasseromsundervisningen tilrettelegges for å imøtekomme deres behov. Elever som har språkvansker vil også ha utbytte av generell god språk-, lese- og skriveopplæring. Mange av temaene som blir tatt opp i Språkløyper, vil derfor være relevante for lærere som har barn med språkvansker i klassen sin.

I tillegg har de aller fleste behov for spissede tiltak rettet mot sine individuelle språklige utfordringer. Her er det viktig at foreldre, skole og PPT har et tett samarbeid.

RALLIs nettside på YouTube finnes det mye informasjon om språkvansker på engelsk.