Hopp til hovedinnhold

Lese- og skrivevansker

Alle lærere vil møte elever som kan få utfordringer med lesing og skriving. Utfordringene kan komme til syne allerede tidlig i begynneropplæringen, eller komme til uttrykk senere i lese- og skriveutviklingen. Enkelte elever vil ha utfordringer på et avgrenset område i en kortere periode, mens for andre vil utfordringene bli så store at de ikke klarer å utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter.

Alle elever som opplever lesing og skriving utfordrende, har rett på og behov for hjelp. Det forutsetter at skolen har god lesefaglig kompetanse og systemer for kartlegging, tiltakskjeder og samarbeid om elevenes lese- og skriveutvikling. Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på at elever med lese- og skrivevansker vil ha svært godt utbytte av generelt god lese- og skriveopplæring