Hopp til hovedinnhold
Grafisk fremstilling av øye i barnehage- og skolefarger

Overgang fra barnehage til skole

Kompetanseutviklingspakke for barnehage- og skoleledelse, samt ansatte i barnehage og skole som jobber med barn i overgangen fra barnehage til skole. Kompetanseutviklingen er tenkt initiert og ledet fra kommunenivå gjennom samlinger for deltakere fra barnehage- og skolenivå.