Hopp til hovedinnhold
Hender på spill-konsoll

Dataspill i undervisningen

Hvordan bruke dataspill som autentiske tekster i undervisning i ungdomsskolen og på videregående skole? Denne pakken gir innspill og konkrete tips til hvordan man kan bruke dataspill i undervisningen på en hensiktsmessig måte. Spill er et stadig viktigere narrativt medium i vår samtid, og denne pakken vil introdusere hvordan og hvorfor dette mediet kan brukes i undervisning.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er et spill?
  • Hvordan bruker man spill i klasserommet?
  • Hvilken kompetanse bør lærere ha om spill?
  • Hvordan kan lærere gå fram for å koble sammen spill og fag?
  • Hvordan kan læreres kompetanse på film og noveller overføres til arbeid med spill?
  • Hvilke likheter og forskjeller er det mellom spill og andre medier som brukes i skolen?
  • Hvilke nye muligheter for undervisning åpner spillmediet opp for?