Hopp til hovedinnhold
Lærer har stasjonsundervisning med elever

Stasjonsundervisning

Stasjonsundervisning er en mye brukt arbeidsmåte, spesielt i 1. og 2. klasse. Mange lærere har gode erfaringer med å bruke stasjonsundervisning, mens andre syns det er vanskelig å lykkes.

Målet med øktene er å hjelpe lærere til å utnytte de mulighetene arbeidsmåten gir, og på den måten legge til rette for en undervisning som gir elevene god bokstavkunnskap og gode lese- og skriveferdigheter. I tillegg gis det nyttige tips knyttet til den praktiske gjennomføringen av stasjonsundervisningen.

 

(Øktene om stasjonsundervisning lå tidligere under pakken Arbeidsmåter i begynneropplæringa).

  • Hva er bakgrunnen for stasjonsundervisning som metode?
  • Hva er stasjonsundervisning, og hvorfor er stasjonsundervisning en god metode i begynneropplæringen?
  • Hvordan organisere og planlegge stasjonsundervisningen på en god måte?

 

Fagansvarlig og produsent for pakken er Kristin Sunde, stipendiat ved Lesesenteret.

Takk til Siren Rott Lode og Marte Biland (lærere ved Nylund skole) og deres elever på 1. og 2. trinn.

Bruk av pakken