Hopp til hovedinnhold
Ikon for Skole-hjem-samarbeid

Skole-hjem-samarbeid

Denne kompetanseutviklingspakken tar for seg samarbeidet mellom skole og hjem. Pakken gjør her rede for ulike syn på lekser og hva forskningen sier om denne delen av skolearbeidet.

Videre ser kompetanseutviklingspakken på hvilken praksis den enkelte skole har med hensyn til lese- og skrivelekser i begynneropplæringen. Den tar også opp problemstillinger knyttet til hvilken rolle foresatte skal ha i barnas leksearbeid og hvordan man kan få til et fruktbart samarbeid med foreldrene om å følge opp barnas lekser.

Sentrale spørsmål:

  • Hva skal og kan lekser brukes til?
  • Hva sier forskningen om lekser?
  • Hvordan er vår praksis knyttet til lekser i lesing og i skriving?
  • Hvilken rolle skal foreldre ha i arbeidet med barnas lekser?
  • Hvordan gjøre foreldre «i stand til» å følge opp barnas lese- og skrivelekser?

 

Fagansvarlig for pakken er Maya Dybvig Joner, Lesesenteret.

Bruk av pakken