Hopp til hovedinnhold
Lærer underviser klasse

Norskfaglige praksiser

Det er mange meninger om hva norskfaget er, blant lærere og elever i ulike skoleslag, blant politikere, skoleeiere og meningmann. I denne kompetanseutviklingspakken får norsklærerne anledning til å sammen reflektere over sin egen praksis, noe som vil synliggjøre de verdier, tenke- og arbeidsmåter som holder faget sammen.

Gjennom arbeid med pakken gis norsklæren anledning til å styrke sin faglige kunnskap om god lese- skrive- og muntlighetsopplæring i norsk gjennom en prosess de samtidig ser nytten av underveis.

I pakken forstås tekstarbeid og tekstmøter som fagspesifikke praksiser. Dere får mulighet til å bli bevisst, styrke og fornye egen praksis gjennom at perspektiver fra pågående forskning og erfaringer fra eget klasserom møtes i samtaler, samarbeid og refleksjon. Mellom samarbeidsøktene legges det opp til enkle utprøvinger av nye perspektiv.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er norskfaglige praksiser?
  • Hvordan invitere elevene inn i faget?
  • Hvordan ivareta sentrale verdier i faget gjennom fagspesifikke praksiser?

 

Pakken er laget av Aslaug Fodstad Gourvennec og Margrethe Sønneland (pakkeansvarlige) og Atle Skaftun ved Lesesenteret.

Bruk av pakken