Hopp til hovedinnhold
Bøker med vitnemål og hatt

Studieforberedt

Etter å ha arbeidet med denne kompetanseutviklingspakken skal lærerne ha styrket sin kunnskap om hvordan elever i løpet av videregående skole kan bli studieforberedt. I begrepet «studieforberedt» inngår selvregulering, faglig selvstendighet og velutviklede kompetanser til å møte akademiske arbeidskrav, som lesing av store tekstmengder og produksjon av lengre og komplekse fagtekster.

Pakken vektlegger større, tydelig avgrensede, selvstendige arbeider med lærer hovedsakelig i veilederrollen. Pakken ivaretar kravet om tilpasset opplæring for alle, og dens endelige målgruppe er derfor samtlige elever i studieforberedende programmer. Ikke desto mindre legger den særlig vekt på tilrettelegging for elever med stort læringspotensial ettersom dette er elever det kan være vanskelig å tilrettelegge undervisningen for, og som derfor kan stå i fare for å bli underytere eller falle fra utdanningsløpet.

Tekstene, oppgavene og oppdragene som inngår i pakken er samlet i et hefte som må skrives ut, kopieres og distribueres til lærerne ved oppstart. Flere av tekstene finnes bare i heftet, så lærerne må ha med seg heftet alle økter.

Heftet finner du her (pdf)

Sentrale spørsmål

  • Hva er forskjellen mellom studiekompetanse og studentkompetanse?
  • Hvordan bygge faglige og personlige kompetanser ved hjelp av dybdelæring?
  • Hvordan tilpasse store leseoppdrag til ulike leserprofiler?
  • Hvordan bruke kilder i skriftlig arbeid?
  • Hvordan støtte elevene i å bli aktører i egen læring?
  • Hvordan utvikle studentidentitet?
  • Hvilken rolle spiller studentidentiteten for læringsarbeidet?
     

Faglig ansvarlige er Trine Mathiesen Gilje og Margunn Mossige, Lesesenteret.

Bruk av pakken