Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto språkvansker

Språkvansker

Barn med språkvansker er like forskjellige som alle andre barn, og deres språklige utfordringer kommer til utrykk på ulike måter.

Forskning viser at det er sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker, og at utfordringene starter allerede tidlig i barnehagealderen (Meagher et al., 2009; Stangeland, E. 2017).

Forskning viser også at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker (Bishop & Snowling, 2004; Melby-Lervåg, M. 2010; Rescorla, L. 2009).

Det er avgjørende at det settes inn tiltak så tidlig som mulig for å forhindre negative ringvirkninger for barns læring og sosiale utvikling.

Målet med kompetanseutviklingspakken er å styrke det daglige arbeidet med språklæring.

Gjennom arbeid med Språkvanskepakken får barnehagepersonalet

  • økt kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de kan komme til uttrykk

  • erfaringer med dynamiske arbeidsformer

  • erfaring med hvordan de kan fremme språklig deltakelse for barn med språkvansker

 

Forankring i rammeplanen:

Ifølge forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017, skal personalet:

  • Følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller har sen språkutvikling.

 

Takk til Liv Nese (Emmaus barnehage) og Marit Aronsen (Kverneland barnehage) for kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og oppdrag.

Vi vil også takke Greta Strand og Ingunn Kristoffersen (Ulset barnehage), Cecilie Cock Brinchmann og Trude B. Esperø (Nordlys barnehage) for deres bidrag.

En spesiell takk til statsminister Erna Solberg for en flott hilsen til personalet i barnehager.

Språkvanskepakken er utviklet i samarbeid med Statped.

 

(Illustrasjonsfoto fra språkvansker-filmen)

 

Referanser:

Bishop & Snowling, 2004; Developmental Dyslexia and Spesific Language Impairment. Psychological Bulletin, vol. 130, No 6. 858-886.

Melby-Lervåg, M. 2010; Kognitive markører for dyseleksi og spesifikke språkvansker. Skolepsykologi nr. 6.

Rescorla, L., Ross, G. & S.McClure, 2007; Language Delay and Behavioral/Emotional Problems in Toddlers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research; Aug 2007; 50, 4; Research Librarypg. 1063.

Rescorla, L. 2009; Age 17 Language and Reading Outcomes in Late-Talking Toddlers: Support for a Dimensional Perspective on Language Delay http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1782525).

Stangeland, E. 2017; Impact og language skills and social competence on play behaviour in tooddlers. Europena Early Chikdhood Education research journal, 25 (1).

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

 

Språkvansker:

- Medfødte forutsetninger

- Grammatikk og ordforråd

- Uttalevansker

 

Dynamiske arbeidsformer:

- Refleksjon og vurdering av egen praksis

- Observasjon og tiltak

-Tidlig identifikasjon og tidlig innsats

 

Språklig deltakelse:

- Pragmatikk - bruk av språk

- Barnetilpasset samtale

 

Bruk av pakken