Hopp til hovedinnhold
Gutt leser og er frustrert.

Kartlegging av leseferdighet

En ønsker å øke bevisstheten rundt bruk og vurdering av kvalitet på kartleggingsverktøy. Det gjøres ved å gjennomgå de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, samt gi forslag til hvordan kartleggingsresultater kan vurderes og følges opp.

Kartlegging av leseferdighet er en kompetansepakke som består av tre økter. Den første økta tar opp hvorfor det er viktig å kartlegges elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. I den andre økten gjennomgås eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn. Det forklares hvilke ferdigheter delprøvene måler og hva som kreves for å mestre ulike oppgavetyper. Den siste økten tar opp hvordan kontaktlærere og skoler kan benytte resultater fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing for å følge opp og gi tilpasset opplæring til elever som har stagnert eller er kommet til kort i den første leseopplæringen.

Dette lærer du:

  • Hvorfor tidlig kartlegging av leseferdighet er nødvendig
  • Kriterier som kjennetegner en prøves kvalitet
  • Ferdigheter elever må mestre for å lære å lese og skrive; dvs ferdigheter på

- bokstav/lydnivå
- ordnivå
- setnings- og tekstnivå

  • Hvordan vi kan identifisere og følge opp elever som har stagnert eller er kommet til kort i den første leseopplæringen
Bruk av pakken