Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Gutt ved pult

Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæringa

Sikker bokstavkunnskap er et av de viktigste opplæringsmålene i begynneropplæringen, og en forutsetning for å oppnå gode lese- og skriveferdigheter i et alfabetisk skriftspråk.

Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæringa er en kompetanseutviklingspakke som består av fire økter. Økta Bokstavlæring handler om rask progresjon i bokstavinnlæringen, og presenteres med flere ressurser som skolen kan bruke i arbeidet med bokstavlæring. Økt 2 tar for seg de forskjellige metodene i begynneropplæringen. De to siste øktene handler om bokstavforming og blyantgrep, og hvordan lærere kan legge til rette for en opplæring som sikrer at elevene lærer å skrive bokstavene riktig.

Sentrale spørsmål

  • Hva sier forskning om progresjonen i bokstavlæringa?
  • Hvorfor det kan være en fordel med rask bokstavprogresjon?
  • Hvordan man kan legge opp bokstavlæringa på skolen?
  • Hvilke aktiviteter fremmer god bokstavkunnskap?
  • Hvorfor er det viktig å lære å skrive bokstavene riktig?
  • Hvordan bør en organisere trening på bokstavforming?
  • Hvordan skrives grunnformen av bokstavene?
Bruk av pakken