Hopp til hovedinnhold
Mosaikk former snakkeboble med ordet
Ikon: Bok med spørsmålstegn

Fagovergripende lesing og skriving

Lesing og skriving er sentralt i de fleste fag. Men tilnærmingen til lesing og skriving kan være forskjellig fra fag til fag. Disse kompetanseutviklingspakkene vil hjelpe deg til å være lese- og skrivelærer på fagets premisser. Når Språkløyper tas i bruk for fullt vil det også komme pakker eller økter som behandler fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende elever, gutter, elever med språkvansker og elever med lese- og skrivevansker.