Hopp til hovedinnhold
Ikon: 2 elever får instruksjon om stasjonsundervisning

Arbeidsmåter i begynneropplæringa

I kompetanseutviklingspakken Arbeidsmåter i begynneropplæringen presenteres et utvalg arbeidsmåter som kan fungere godt i lese- og skriveopplæring for de yngste elevene.

Denne kompetanseutviklingspakken inneholder økter om ulike arbeidsmåter som kan brukes for å få til en god begynneropplæring i lesing og skriving. Foreløpig inneholder pakken to økter om stasjonsundervisning og to om bruk av drama i som arbeidsmåte i klassen. Temaene stasjonsundervisning og drama er uavhengig av hverandre i kompetanseutviklingspakken. Flere arbeidsmåter vil bli presentert etter hvert.

Stasjonsundervisning er en mye brukt arbeidsmåte, spesielt i 1. og 2. klasse. Mange lærere har gode erfaringer med å bruke stasjonsundervisning, mens andre syns det er vanskelig å lykkes. Målet med øktene er å hjelpe lærere til å utnytte de mulighetene arbeidsmåten gir, og på den måten legge til rette for en undervisning som gir elevene god bokstavkunnskap og gode lese- og skriveferdigheter. I tillegg gis det nyttige tips knyttet til den praktiske gjennomføringen av stasjonsundervisningen.

Drama som arbeidsmåte i klassen gir elevene mulighet til å utforske og fabulere over tema og dilemma i høytlesningstekster. Gjennom dramafaglige arbeidsmåter kan elevene øve på å utvikle leseforståelse gjennom å finne informasjon, forstå og tolke denne informasjonen og reflektere over tekstens innhold og form.

 

Sentrale spørsmål:

Stasjonsundervisning:

  • Hva er bakgrunnen for stasjonsundervisning som metode?
  • Hva er stasjonsundervisning, og hvorfor er stasjonsundervisning en god metode i begynneropplæringen?
  • Hvordan organisere og planlegge stasjonsundervisningen på en god måte?
     

Drama som arbeidsmåte i klassen:

  • Hvordan kan dramafaglige arbeidsmåter bidra til økt leseforståelse?
  • Hva kan ivaretas gjennom dramafaglig arbeid som ikke kan ivaretas av andre arbeidsmåter?
  • Hvilken betydning kan det ha å tilrettelegge for at alle elevene får estetiske opplevelser som impuls for å gi sitt eget uttrykk?
Bruk av pakken