Hopp til hovedinnhold
Mosaikk former snakkeboble med ordet
Ikon: Ungdom sitter ved PC

Lesing, skriving og digitale teknologier

I utprøvingen av Språkløyper finnes bare kompetanseutviklingspakken som handler om lesing og skriving av digtale tekster og bruk av digitale verktøy for videregående opplæring. Når Språkløyper tas i bruk for fullt vil det komme pakker som omhandler lesing og skriving i alle fag. Dessuten vil det komme pakker eller økter som behandler fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende elever, gutter, elever med språkvansker og elever med lese- og skrivevansker.