Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Ungdomstrinn

Ungdomstrinn

Språkløyper er gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid. De består av fagstoff, spørsmål og oppdrag, og kan brukes på selvstendig basis. De som skal lede arbeidet anbefales å lese Bruk av pakken og andre forklarende tekster. Kompetanseutviklingspakkene for ungdomstrinnet er inndelt tematisk etter innhold.

Fokusgrupper
Etter hvert vil det komme pakker eller økter som behandler fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter, elever med språkvansker og elever med lese- og skrivevansker.

Til rektor / styringsgruppe > >