Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Ungdomstrinn

Ungdomstrinn

Her finner du kompetanseutviklingspakker som handler om lesing og skriving av digitale tekster og bruk av digitale verktøy for ungdomstrinnet, og lesing i samfunnsfag (geografi). Det vil også komme pakker om å være lese- og skrivelærer, samt flere pakker om lesing og skriving i fag.

Fokusgrupper
Etter hvert vil det komme pakker eller økter som behandler fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter, elever med språkvansker og elever med lese- og skrivevansker.

Til rektor / styringsgruppe > >