Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Barnetrinn

Barnetrinn

Kompetanseutviklingspakkene for barnetrinnet er inndelt tematisk etter innhold.

Fokusgrupper
Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med språkvansker eller lese- og skrivevansker.

Til rektor / styringsgruppe > >