Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon Barnetrinn

Barnetrinn

Språkløyper.no inneholder kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid, og er gratis å bruke. De består av fagstoff, spørsmål og oppdrag, og kan brukes på selvstendig basis. De som skal lede arbeidet anbefales å lese Bruk av pakken og andre forklarende tekster. Kompetanseutviklingspakkene for barnetrinnet er inndelt tematisk etter innhold.

Fokusgrupper
Flere av pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med språkvansker eller lese- og skrivevansker.

Til rektor / styringsgruppe > >