Hopp til hovedinnhold
Banne - barnhage - bokstaver

Barnehage

Språkløyper.no inneholder kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid, og er gratis å bruke. De består av fagstoff, spørsmål og oppdrag, og kan brukes på selvstendig basis. De som skal lede arbeidet anbefales å lese Bruk av pakken og andre forklarende tekster.

Kompetanseutviklingspakkene presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål, og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha glede av det.

Slik kommer du i gang  >>