Hopp til hovedinnhold
Banne - barnhage - bokstaver

Barnehage

Kompetanseutviklingspakkene presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål, og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha glede av det.

Slik kommer du i gang  >>