Refleksjon til filmen: Å være skrivelærer i engelsk

Reflekter rundt korleis de som skrivelærarar i engelsk kan legge til rette for skriving for dei yngste elevane når kunnskapsløftet seier at elevane etter 2. årstrinn skal kunne:


"lytte til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert billedbøker" og "lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger".