Hopp til hovedinnhold

Tenkeskriv 1

Alle er klar med PC eller blyant og papir:

Skriv ned umiddelbart de tankene du gjorde deg etter å ha sett intervjuet med Marianne Kufaas Sæterhaug (Dysleksi Norge)

(Mer info om tenkeskriving som metode finner du i pakken Prinsipper for god skriveopplæring.)