Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgave 4

Plenum:

  • Oppsummer i gruppa momentene dere noterte i refleksjonsoppgave 1-3. Bli enig om de 3 momentene dere synes har størst betydning for undervisning.

I filmen fikk du se eksempel på hvordan elever kan ha nytte av å ta i bruk LST-funksjoner til lesing og skriving, og hvordan digitale skriverammer kan støtte under skriving.

  • Del erfaringer dere har med bruk av skriverammer og diskuter hvordan dere kan legge til rette for bruk av digitale skriverammer i undervisningen, spesielt for de som strever med lesing og skriving.