Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgave 1

Individuelt:

Hva la du spesielt merke til i filmen som du tenker er nyttig for deg i din undervisning?