Hopp til hovedinnhold

Bruk av pakken

Informasjon til den som skal lede arbeidet

Det er viktig at den som skal lede arbeidet på skolen har hatt god tid til å bli godt kjent med innholdet i pakken og hvordan en har tenkt å organisere arbeidet. Pakken inneholder 7 økter og velger man å gjennomføre øktene over syv samlinger, vil hver økt ta ca. 60 minutter. Tiden vi har beregnet til hvert økt-element er veiledende og det kan være dere opplever at noen av øktene inneholder mer arbeid enn det dere rekker på fellestiden i personalet. Det kan derfor noen ganger være lurt å bruke mer tid på hvert element enn det som er angitt.  En idé kan være å dele erfaringer og bruke noen av refleksjonsoppgavene på andre møter som lærerne har i perioden mellom fellessamlingene.

Viktige prinsipper i arbeid med Språkløyper:

Vi minner om at en av de viktigste faktorene for å utvikle egen praksis ligger i refleksjonsoppgaver og i oppdrag.

Det er viktig å legge til rette for at oppdragene blir gjennomført. Erfaring med kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap viser at ny kunnskap først blir del av eksisterende praksis når deltakerne blir engasjert og utfordret til å prøve ut det de har lært.

 

Målgruppe:

Alle lærere som arbeider på 3.-7. trinn.

 

Innhold:

Innholdet i pakken består av fagfilmer, refleksjonsoppgaver, praktiske oppgaver og oppdrag.

Vi anbefaler at øktene tas i kronologisk rekkefølge fra 1-7. Noen av ressursene i øktene er dokumenter som kan skrives ut.

Vi legger også ved linker til hjemmesider vi har brukt for å utvikle ressurser i denne pakken og intervju med voksne og barn som dere møter i filmer i pakken. Dette er ressurser som kan brukes dersom dere vil bruke mer tid på pakken enn det som er angitt.

 

Kommentarer til øktene:

 

Økt 1: Hva er lese- og skriveteknologi?

Målet med økta er å få en felles forståelse av hva lese- og skriveteknologi er og hvilke muligheter LST gir elever med lese- og skrivevansker.

Til refleksjonsoppgaver 2 anbefaler vi å bruke tabellen som ble vist i filmen, enten på skjerm eller at en skriver ut vedlagt pdf-doc. Tabellen gir en god oversikt over maskinvarer, programvarer og funksjoner. 

 

Økt 2: LST i et inkluderingsperspektiv

Målet med økta er å få en felles forståelse for at LST er et inkluderingsverktøy som gjør at elever med lese- og skrivevansker kan delta i undervisningen på lik linje med alle andre.

I denne økta er det arbeid knytta til en artikkel. Som vedlegg til økta ligger både et sammendrag av artikkel, bearbeidet og oversatt til norsk, og en noe lenger artikkel på dansk (original artikkel). Tidsrammen og hvor vidt dere vil lese dansk, avgjør hvilken dere velger å bruke. Det er også utarbeidet et arbeidsark som vi anbefaler dere å bruke sammen med artikkelen.

 

Økt 3: LST-funksjoner til lesing

Målet med økta er å vise de muligheter opplesingsfunksjonen i de forskjellige LST-programmene gir.

Forutsetningen for å kunne gjennomføre oppdragene i denne og de resterende øktene, er at lærere og elever har mulighet til å prøve ut et LST-program:

Elever og lærere må derfor ha tilgang til:

  • Maskinvare: PC og nettbrett og/eller mobiltelefon
  • Programvare: CD-ord, Textpilot eller Intowords til Web

 

Økt 4: Bruk av digitale tekster og lydbøker  i undervisningen

Målet med økta er å vise de muligheter digitale tekster og lydbøker gir elever med lese- og skrivevansker.

 

Økt 5: LST-funksjoner til skriving

Målet med økta er å vise de muligheter ulike funksjoner i forskjellige LST-programmer gir til skriving.

 

Økt 6: LST-strategier til lesing og skriving

Målet med økta er å få en felles forståelse for at bruk av teknologi til lesing og skriving er ferdigheter som må modelleres og integreres i undervisningen for at elever selv skal kunne utvikle egne selvstendige strategier.

 

Økt 7: Videreføring:

Målet med økta er å få en felles forståelse for at LST må være en integrert del av undervisningen i alle fag og at en i fellesskap planlegger hvordan implementere bruk av LST i alle klasser og på alle trinn.

I denne økta foreslår vi å bruke kafédialog som metode.

Her ligger også et vedlegg med linker til hjemmesider og intervju som kan brukes dersom en ønsker å bruke mer tid på denne pakken eller bruke tid utover det vi har skissert å bruke på fellestid i arbeid med enkeltøkter.

 

Forberedelser i forkant av kafédialog:

Kafédialog er en metode der man på kort tid kan få innspill fra små og store grupper. Antall deltakere avgjør hvor mange kafébord som må settes ut. Det anbefales fra fire til seks deltakere rundt hvert bord. Det utnevnes en kafévert rundt hvert bord som har som oppgave å skrive ned punktvis det som kommer frem rundt kafébordet.

 

  1. Sett ut passende antall kafébord og merk bordene med en bokstav. Da er det lettere for deltakerne å finne rett bord.
  2. I forkant av kafédialogen skrives refleksjonsspørsmålene ned på store ark (minimum A-3 ark, men ark fra flippover anbefales). Det skal være et refleksjonsspørmål på hvert ark.  
  3. Legg ark med spørsmål og tusjer på hvert av bordene.
  4. På hvert kafébord skal det diskuteres og reflekteres rundt spørsmålet på det store arket og kaféverten skriver på det som kommer inn av nye innspill fra deltakerne.
  5. Ved signal må gruppen gå til neste bord. Denne fremgangsmåten følges til alle har vært innom bord A, B, C, D.
  6. Innspillene som er kommet inn vil synliggjøre om det har skjedd en endring av praksis i den perioden personalet har jobbet med språkløypepakken.

 

Ark 1, bord A:

Les høyt sammen det som allerede står på arket. Nye innspill skrives på.

Hvilke muligheter gir de ulike funksjonene til lesing og skriving?

 

Ark 2, bord B:

Les høyt sammen det som allerede står på arket. Nye innspill skrives på.

På hvilken måte har arbeidet med LST-pakken endret den enkeltes praksis? (skriv gjerne inn konkrete eksempler)

 

Ark 3, bord C:

Les høyt sammen det som allerede står på arket. Nye innspill skrives på.

Hva er vår kompetanse på LST nå?

 

Ark 4, bord D:

Les høyt sammen det som allerede står på arket. Nye innspill skrives på.

Hvordan tenker dere å ivareta- og videreutvikle arbeidet med bruk av LST for alle elever fremover (teknologi som et inkluderingsverktøy)?

 

Takk til Statsminister Erna Solberg for en flott hilsen til lærere. Takk til Eva Owren (PPT Stavanger kommune) for kritisk lesing av fagtekster. Takk til alle som har bidratt med sin stemme inn i denne pakken: Kompetencecenter for Læsning i Aarhus: Visti Søvsø Hansen, (afdelingsleder), Anne Mette Stoklund (konsulent), Hanne Mette Pagh Kristensen (konsulent), Hanne Gramstrup Olesen (konsulent). 3 B på Tranbjergskolen, Karla Boisen Bonde Knudsen og Albert Andreasen (Tranbjergskolen), Sannie Ilona Leth (viceskoleleder Tranbjergskolen), Lone Gleesbor (lærer Tranbjergskolen), Rasmus Staehelin Blakskjær (Kragelundskolen), Anton Mæhlisen (Frederiksbjerg skole), Maximus Riisgaard Christensen ( Malling Skole), Frederik Aagaard Papo (Viby skole), Karen Israelsen Thøgersen (Sølystskolen), Marianne Kufaas Sæterhaug (Dysleksi Norge), Heidi Austlid (adm.dir. IKT-Norge).