Introduksjon: Hva kjennetegner barn med språkvansker?

I denne økta får du eksempler på hvordan språkvansker kan komme til uttrykk. Du vil få kunnskap om typiske kjennetegn på språkvansker hos barn.