Hopp til hovedinnhold
Jente som leser tekst hun har skrevet

Prinsipper for god skriveopplæring

Skriving er et redskap for kunnskapsutvikling, samtidig som skriving er et redskap for å synliggjøre kunnskap i de ulike fagene.

Målsettingen med denne kompetanseutviklingspakken er å bygge kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring. Utviklingen av elevenes skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele skoleløpet. Det betyr at de eldste elevene, i likhet med de yngste, trenger eksplisitt skriveopplæring. Modellering, lesing av modelltekster, klare formål og tydelige rammer for elevenes skriveoppgaver, samt støtte og veiledning i elevenes skriveprosesser, er viktige komponenter i en slik skriveopplæring, og vil derfor bli behandlet i denne pakken. Det er relevant å se denne pakken i sammenheng med pakken Skriving i begynnaropplæringa.

Sirkelen for undervisning og læring er er særlig relevant i skriveundervisningen for minoritetsspråklige elever. 

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner god skriveopplæring på barnetrinnet?
  • Hvordan kan vi gi skriveopplæring på fagenes premisser?
  • Hvordan legge til rette for gode skriveprosesser?
  • Hva kjennetegner gode skriveoppgaver?

Faglig ansvarlige for pakken er Peter Mørk, Trude Kringstad, Vibeke Lorentzen og Iris Hansson Myran, alle fra Skrivesenteret.

Slik bruker du pakken