Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgaver

Et sentralt budskap i filmen «Å lede gode skriveprosesser» er at elevene må få eksplisitt skriveopplæring og at de trenger støtte og veiledning gjennom hele skriveprosessen. Undervisningsopplegget i filmen tar utgangspunkt i kompetansemål fra naturfag, men grepene som blir brukt er også overførbar til skriveopplæring i andre fag.

Dere skal nå diskutere følgende spørsmål i par eller små grupper:

 

Hva i filmen er overførbart til din undervisning?

 

Hva oppnår vi med å drive skriveopplæring på denne måten?