Hopp til hovedinnhold
Gut skriv i bok

Å støtta elevane si skriving

Kompetanseutviklingspakken Å støtta elevane si skriving set fokus på korleis læraren kan fremja elevane si skriving i fag og presenterer eit utval av arbeidsmåtar som har til hensikt å støtta opp om elevane si skriveutvikling.

Dei didaktiske tilnærmingsmåtane gir utgangspunkt for utprøving og kritisk refleksjon med kollegaer. Å støtta elevane si skriving er delt opp i 7 økter.

 • Økt 1: Å byggja stillas rundt elevane si skriving
 • Økt 2: Samtalar om språk som stillas
 • Økt 3: Å iscenesetja samtalar om språk - erfaringsdeling
 • Økt 4: Modelltekstar som stillas
 • Økt 5: Modelltekstar i praksis - erfaringsdeling
 • Økt 6: Skriverammer som stillas
 • Økt 7: Skriverammer i praksis - erfaringsdeling

Sentrale spørsmål

 • Korleis byggja stillas på mikro- og makronivå?
 • Korleis modellera tekstskriving?
 • Korleis kan tekstsamtalar fremja elevane si skriveutvikling?
 • På kva måte kan bruk av modelltekstra og skriverammer fremja elevane si skriveutvikling?
Slik brukar du pakken