Hopp til hovedinnhold
Banner - Scrabblebokstaver
Ikon: Hånd med blyant

Skriving som grunnleggende ferdighet


Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet med skriving som hovebærende tema. Alle pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.