Hopp til hovedinnhold

Refleksjonsoppgåve

Planlegg neste undervisningsøkt eller tema med utgangspunkt i Leseplanleggjaren.

Ta utgangspunkt i eksempelvis ein læreboktekst. Diskuter korleis de med utgangspunkt i Leseplanleggjaren kan gjennomføra ei leseopplæring i høve til denne teksten slik at det vert samanheng mellom mål, innhald, arbeidsmåtar og vurdering. Fyll gjerne inn i denne tomme Leseplanleggjaren undervegs i diskusjonen.