Hopp til hovedinnhold
Banner: Scrabblebokstaver i stativ
To hoder og piler som viser at de utveksler tanker

Oppstart

Introduksjon til Språkløyper for barnetrinnet. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse for hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken er det også avsatt tid til å evaluere eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa, for så å velge utviklingsområder.