Hopp til hovedinnhold

Teksting

Teksting av filmene i Språkløyper er et arbeid som pågår. Filmene i lista nedenfor er tekstet, og tekstingen kan aktiveres i Youtube (her er en beskrivelse av hvordan du kan aktivere tekstingen).

Lista oppdateres fortløpende.

Barnehage:

I kompetanseutviklingspakken Språkhverdag:

 

Barnetrinn:

Begynneropplæring

I kompetanseutviklingspakken Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæringa:

I kompetanseutviklingspakken Kartlegging av leseferdighet / Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet / Film: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing (del 1, 2 og 3)

Barnetrinn / Fokusgrupper / Elever med stort læringspotensial

Barnetrinn / Fokusgrupper / Innføring-Lese- og skrivevansker på barnetrinnet / Ordavkodings- og staveutviklingen

Barnetrinn / Lesing som grunnleggende ferdighet / Å arbeide med språk og vokabular / Hva er språk, og hvordan lærer vi språk?

 

Ungdomstrinn / Fokusgrupper / Elever med IOP i de fleste fag

 

Videregående / Fagovergripende lesing og skriving / God leseopplæring / Kva er lesing?