Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: "Kva kjenneteiknar det gode skulebiblioteket?"

Legg merke til kva filmen seier er viktige føresetnader for at biblioteket skal fungere som ein integrert del av det pedagogiske arbeidet på skulen? Noter ned det du legg merke til.