Hopp til hovedinnhold

Oppsummering

Plenumsdiskusjon:

Med bakgrunn i det leiinga har lagt fram og dei forslaga til tiltak som gruppene har skrive ned, skal de utarbeide nokre mål og tiltak som de kan samle dykk om.

Kvar gruppe presenterer forslag til tiltak. Diskuter og skriv dei ned i padlet-en http://padlet.com/