Hopp til hovedinnhold

Framlegg

Leiinga (ved rektor) legg fram for personalet resultatet av analysen de har gjort. Peik på kva de ser som utfordringar (forbetringspotensiale) i dagens situasjon.