Hopp til hovedinnhold

Prøv ut i praksis og erfaringsdeling

Oppgave - velg mellom alternativ A eller B

Samarbeid i par om å planlegge praksisutprøving. En av dere eller begge gjennomfører oppgaven, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsdeling.

A) Ta med “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt?” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

  • Les teksten sammen med elevene.
  • Be elevene skrive ned hva pirajaer spiser og sortere opplysningene i følgende tre kategorier: 1. spiser vanligvis 2. spiser sjelden 3. spiser (nesten) aldri.

  • Be elevene markere ord og setninger som indikerer at pirajaer vanligvis ikke spiser en hel ku på ett minutt.

 

B) Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med språklige markører som indikerer at noe er hypotetisk, usikkert eller usant, som i teksteksempelet over. Planlegg og gjennomfør et undervisningsopplegg i klassen der elevene gransker innholdet i teksten kritisk.

 

Spørsmål til erfaringsdeling:

Etter å ha gjennomført oppgaven skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • På hvilken måte kan det å stille gode spørsmål til tekster være et redskap for å øke elevenes kritiske bevissthet i møte med tekster i ditt fag?

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode og kritiske lesere?

Ressurser:

Faglig fordypning:

  • Tips til videre lesing: I boka God leseopplæring med nasjonale prøver  (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang finner dere et eget kapittel om å lese kritisk (kapittel 6).