Hopp til hovedinnhold

Arbeid med tekst og diskusjon

Teksten “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt?" var med i den nasjonale prøven i lesing i 2017.

Diskuter spørsmålene under med utgangspunkt i teksten de tilhørende oppgavene, og fagfilmen dere nettopp så:

  • Hva innebærer det å lese denne teksten kritisk?
     
  • Hva har elevene som svarer feil i oppgave 1 og 2, misforstått?
     
  • Hvorfor var oppgavene utfordrende?
     
  • Hvordan tenkte dere selv da dere løste disse oppgavene?