Hopp til hovedinnhold

Arbeid med tekstressurs: “Ensomme George”

“Ensomme George” var med i den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn i 2018.

 1. Les teksten Ensomme George” og gjør tilhørende oppgaver.
   
 2. Diskuter teksten i mindre grupper på tvers av fag:

  • Hva handlet teksten om?
  • Hvordan måtte du tenke for å løse de ulike oppgavene?
  • Hva er utfordrende i teksten “Ensomme George”?
    
 3. Studer resultatrapporten til “Ensomme George” og diskuter spørsmålene:

  • Hvilke oppgaver har vært utfordrende for elevene? Hvorfor er disse vanskelige å løse?
  • Hvordan må elevene tenke for å svare riktig på disse oppgavene? 
  • I et etterarbeid med “Ensomme George”: Hva slags lesebestillinger, spørsmål eller oppgaver kan være relevante å gi til denne teksten for å støtte og styre elevenes lesing? (Ta utgangspunkt i fagteksten Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?)

Ressurser:

 • Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en vanskeligere tekst? Prøv teksten Avokadogåten (PDF-format) som er brukt på 8. trinn.

 

Tips til fordypning: