Hopp til hovedinnhold

Fagtekst: Hvorfor og hvordan observere elevers leseflyt?

Les fagteksten "Hvorfor og hvordan observere elevers leseflyt?" (PDF-format)

Forslag til lesemåte: "Les og kommenter"

Gå i grupper på tre:

  • Bli enig om hvem som får rollene A, B og C. A leser 1–2 avsnitt høyt og B kommenterer kort innholdet i det som ble lest. C lytter. Deretter leser B neste avsnitt (evt.2 avsnitt) høyt mens C kommenterer og A lytter osv.

Individuelt:

  • Ut fra fagteksten dere nå har lest, skal du lage en sjekkliste der du noterer det du tenker er viktig å legge merke til når elever leser ukjent tekst høyt for deg.

Sammenlign lista di med de andre i gruppa og foreta eventuelle justeringer.