Hopp til hovedinnhold
Gutt leser i bok - bilde fra fagfilm, tatt på skolemuseet.

Leseflyt

Å lese med flyt vil si å gjenkjenne ordene i en tekst så effektivt at en klarer å konstruere sammenhenger og mening i teksten uten å bli hindret av skriften. Forsking viser at leseflyt er viktig for leseforståelsen og at automatisert ordgjenkjenning er en viktig faktor når det gjelder leseforståelse langt opp på mellomtrinnet.

Gjennom arbeidet med denne pakken vil du som lærer få innblikk i hva en forstår med leseflyt. Du vil få innsikt i hvordan du som lærer på en enkel måte kan få et inntrykk av elevens leseferdigheter ved å observere elevens ordgjenkjenningsferdigheter og leseflyt når han leser en ukjent tekst høyt for deg. Du vil også få se eksempler på ulike måter å fremme elevers ordlesing og leseflyt på i det daglige tekstarbeidet, integrert i undervisning som også har andre mål enn kun å fremme leseflyt.

Leseflyt er en kompetanseutviklingspakke som består av 4 økter.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er leseflyt?
     
  • Kan leseflyt si oss noe om elevers leseferdigheter?
     
  • Hvordan arbeide med leseflyt som en naturlig del av det daglige tekstarbeidet i alle fag.

 

Faglig ansvarlige er Linda Refvik og Margunn Mossige, Lesesenteret

 

Bruk av pakken