Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Ikon: Åpen bok med tekst og stort spørsmålstegn

Lesing som grunnleggende ferdighet

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet med lesing som hovedbærende tema. Alle pakkene inneholder økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.