Hopp til hovedinnhold
Religiøse symboler

Lesing, skriving og muntlighet i KRLE

Hvordan kan arbeid med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet støtte elevene sin faglige utvikling i KRLE?

I «Overordnet del – verdier og prinsipper» står følgende: «Opplæringen skal sikre at elevene […] kan bruke språk for å tenke, skape mening og knytte bånd til andre» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Sentrale spørsmål:

  • Hva kjennetegner lesing, skriving og muntlighet i KRLE?
  • Hvordan kan muntlighet fremme undring, refleksjon, argumentasjon og utforsking?

 

Pakken er laget av Trude Alfsvåg, Stine Aarønes Angvik, Beate Børresen og Vibeke Rønneberg.

Bruk av pakken