Hopp til hovedinnhold

Fagfilm: Film fra klasserommet om kunnskaps- og vokabular-bygging

Intensjonen i sirkelens første fase er å bygge kunnskap om et emne og tilegne seg nødvendig vokabular som støtte for senere skriving.

Filmen viser en 4. klasse i sine forberedelser til skriving av saktekst (en informerende beskrivelse om geita). Dette demonstreres gjennom arbeid med utvalgte tekstkilder som bilde, lesetekst, video og sang og tilhørende aktiviteter: Ord og bilde-match, Loop, Uttaleskygging, Gule ut tekst, Lytt etter ditt ord! og Tankekart. Elevene bygger dermed sin kunnskap både gjennom reseptive og produktive ferdigheter.

Skriv først ut modellteksten, Informerende beskrivelse om geita (Goats), del 1, til alle (lenke)