Hopp til hovedinnhold
Litterære samtaler, utforsking av skjønnlitterære tekster

Utforsking av skjønnlitterære tekstar i norskfaget

Å utforske skjønnlitterære tekstar i lag med andre kan gje sterke leseopplevingar, også til dei elevane som ikkje sjølv veljar å lese.

I denne kompetanseutviklingspakka vert det presentert kunnskap om korleis utforskande arbeidsmåtar kan bidra til djupare forståing, og til at elevane styrkar si evne til nærlesing, refleksjon og kritiske tenking.  

Sentrale spørsmål:

 

  • Korleis jobbe med lesestimulering i skulen? 
  • Kva er fagspesifikke lesing i norskfaget? 
  • Kva skjer når me les skjønnlitteratur? 
  • Korleis gje støtte til litterære samtalar? 
  • Korleis utfordre elevane til å gå djupare inn i tekst? 

 

Pakken er laga av: Marit Aasen, Anne Håland og Monica Gundersen Mitchell, ved Lesesenteret.

Slik bruker du pakken