Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Ikon: To snakkebobler over hverandre

Flerspråklige elever


Kompetanseutviklingspakke for barnetrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen, der utfordringene kan knyttes til det å ha minoritetsspråklige elever i klassen. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.