Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Ikon: Startknapp med pil

Elever med stort læringspotensial


Kompetanseutviklingspakke for barnetrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen, der de ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som stort og uutnyttet potensiale hos enkeltelever. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.