Hopp til hovedinnhold
Lærer hjelper elev

På sporet – tidlige intensive tiltak

Denne Språkløyper-ressursen gir kunnskap om tidlige intensive tiltak for elever som står i fare for å utvikle vansker med lesing og skriving.

På sporet – tidlige intensive tiltak har skoleledere og lærere i begynneropplæringa som målgruppe. Ressursen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet På sporet, som gjennom flere år undersøkte hvordan vi bedre kan forebygge lese- og skrivevansker på barnetrinnet.

I denne ressursen er funnene fra dette internasjonale forskningssamarbeidet brukt som basis for kompetanseutvikling for deg og ditt kollegium.

Opplegget er sentrert rundt fire økter (etter introduksjonsøkta) som inngår i en større helhet; ABC, veileda lesing, skriving og høytlesing.

Formålet med På Sporet er at elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker skal identifiseres og få hjelp så tidlig som mulig. Et viktig moment er at elevene får hjelp før de selv opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter. På Sporet baserer seg derfor på at elevene blir identifisert tidlig i første klasse.

Det er stor variasjon i ferdighetene blant førsteklassinger. Mens de fleste elevene vil ha en fin utvikling når de får lære bokstavene og kommer i gang med formell leseopplæring, er det viktig å tidlig fange opp og hjelpe de elevene som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Norske skoler har plikt til å tilby egnet intensiv opplæring i lesing til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. På sporet er et eksempel på hvordan intensiv opplæring kan gjennomføres overfor for elever som strever med å komme i gang med lesing på første trinn.

Her finn du På Sporet-materiell på nynorsk.

 

 

 

Sentrale spørsmål:

  • Hvorfor tidlige tiltak?
  • Når vet vi om en elev står i fare for å bli hengende etter?
  • Hva er egnet opplæring?
  • Hva betyr det at opplæringen er intensiv?
  • Hvordan vet vi hva som er forventet progresjon?

 

Ressursen er laget av Bente Rigmor Walgermo, Per Henning Uppstad (hovedansvarlige), Inga Kjerstin Birkedal og Linda Refvik, Lesesenteret.

Bruk av pakken