Hopp til hovedinnhold

Refleksjon og diskusjon

Gå sammen i grupper (ca 4 personer i gruppa) og diskuter følgende:

  • Hvilke elever kan ha særlig utbytte av veiledet lesing?
     
  • Hva kan være utfordringer med veiledet lesing?
     
  • Hvordan kan veiledet lesing organiseres på din skole?