Hopp til hovedinnhold
Ikon: Mann leser høyt for 3 barn

Lesing i begynneropplæringa

Hvordan kan en fremme elevenes leseferdigheter gjennom å legge til rette for elevenes egen lesing, formidling av litteratur og veiledet lesing?

Lesing i begynneropplæringen er en kompetansepakke som består av tre økter. De første to øktene gir lærerne mer kunnskap om hvordan man kan legge til rette for individuell lesing i klasserommet, og om formidling av litteratur. I disse øktene blir nyere barnebøker presentert, i tillegg til bøker som kan være spesielt aktuelle i arbeid med minoritetsspråklige. Den tredje økten tar for seg veiledet lesing. Veiledet lesing er en metode basert på en helhetlig tilnærming til lesing, og gir gode muligheter for tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring er en forutsetning for at alle elever skal få oppleve både mestring og utfordringer.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan vi kan legge til rette for elevenes individuelle lesing
  • Hvordan motivere elevene til egen lesing
  • Hvorfor vi har høytlesing i klasserommet
  • Hvordan læreren kan formidle litteratur og leseglede ved hjelp av nyere litteratur
  • Veiledet lesing som metode
  • Hvordan du kan gjennomføre veiledet lesing i praksis
Bruk av pakken