Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Gutt ved pult

Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæringa

Sikker bokstavkunnskap er et av de viktigste opplæringsmålene i begynneropplæringen, og en forutsetning for å oppnå gode lese- og skriveferdigheter i et alfabetisk skriftspråk.

Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæringa er en kompetanseutviklingspakke som består av sju økter. Økta Bokstavlæring handler om rask progresjon i bokstavinnlæringen, og presenteres med flere ressurser som skolen kan bruke i arbeidet med bokstavlæring. Økt 2 tar for seg de forskjellige metodene i begynneropplæringen. Økt 3 og 4 handler om bokstavforming og blyantgrep, og hvordan lærere kan legge til rette for en opplæring som sikrer at elevene lærer å skrive bokstavene riktig. De tre siste øktene presenterer Lesesenterets bokstavprøve og hvordan den kan brukes for å sjekke elevers bokstavkunnskap både i 1. klasse og hos elever som strever med lesing og skriving.

 

Sentrale spørsmål

  • Hva sier forskning om progresjonen i bokstavlæringa?
  • Hvorfor det kan være en fordel med rask bokstavprogresjon?
  • Hvordan man kan legge opp bokstavlæringa på skolen?
  • Hvilke aktiviteter fremmer god bokstavkunnskap?
  • Hvorfor er det viktig å lære å skrive bokstavene riktig?
  • Hvordan bør en organisere trening på bokstavforming?
  • Hvordan skrives grunnformen av bokstavene?
  • Hva er automatisert bokstavkunnskap?
  • Hvorfor er automatisert bokstavkunnskap nødvendig i lesing og skriving?
  • Hvorfor er det viktig å være spesielt oppmerksom på bokstavkunnskapen hos elever som strever med lesing og skriving?
Bruk av pakken